اغتشاشات اخیر عوامل بیرونی داشت/آمریکا اگر باز هم هوس توطئه کند،مجددا از ملت تودهنی خواهد خورد/تشکر وقدردانی از رییس قوه قضاییه که در جریان اغتشاشات اخیر از دادستانها خواستند همه در صحنه باشند

درحال بارگذاري ....