قدرشناسی از حضور پرشور مردم در ۲۲ بهمن، در گرو مبارزه بی‌امان با فقر و فساد و تبعیض است

درحال بارگذاري ....